صفحه نخست

 

 

احتراما به استحضار می رسانیم

برای اولین باردرایران

 

 

مرکز تخصصی طراحی واجرای تهویه آشپزخانه  صنعتی 

 

 

 

برای مراکز پخت وپز را راه اندازی نموده ایم

که توانایی ارائه مشاوره در رابطه با

 

هود صنعتی ،هود آشپزخانه صنعتی ، کانال تهویه

 

، کولرودستگاه خنک کننده، دستگاه مکنده ،

 

فیلتر هود ، انتقال هوا ،تجهیزات آشپزخانه صنعتی

 

 

را در اختیارشما عزیزان قرار داده است

 

 

ارائه مشاوره و کاتالوگ وبازدید از محل رایگان می باشد

سایت های شرکت

www.tssk.ir

 

www.flushing.ir