تجهیزات آشپزخانه

 

طراحی واجرای

تجهیزات آشپزخانه صنعتی

 

اندازه بدید می سازیم می آوریم و نصب می کنیم

 

 

 میز کاراستیل ،

 

کابینت استیل ،

 

کانتر چنگال وقاشق استیل ،

 

سینک استیل ،

 

آبچکان استیل ،

 

کانتر صندوق استیل ،

 

گاری حمل بار استیل ،

 

ترولی غذا استیل ،

 

قفسه بندی استیل طبقه ایی ،

 

 

بصورت ثابت وسیار

 

 

فقط سفارشی

 

 

ارائه مشاوره و کاتالوگ وبازدید از محل رایگان می باشد