دستگاه مکنده

 

 

برای مکش در آشپزخانه ها وغذاخوری ها و……

باید از دستگاه مکنده استفاده نمود

 

که توانایی خروج آلودگی و گرما را از محیط  داشته باشد که

 

باید اطلاعات کافی از مکان پخت ، متراژ ، طول مسیر کانال ،

اندازه هود و دستگاه مکنده داشته باشیم

 

 

دستگاه های مکنده

 

1- پنجره ایی

 

2- سانتی فیوژ

 

 

 

ارائه مشاوره و کاتالوگ وبازدید از محل رایگان می باشد